Kontaktuppgifter

Soc&koms vänner rf

c/o Svenska social- och kommunalhögskolan
vid Helsingfors universitet
PB 16
00014 Helsingfors universitet

Kontaktperson:

sekreterare Mathias Björklund
tel. 040-5706813
e-post: mathias.bjorklund (vid)helsinki.fi