Kontaktuppgifter

Soc&koms vänner rf

c/o Svenska social- och kommunalhögskolan
vid Helsingfors universitet
PB 16
00014 Helsingfors universitet

Kontaktperson:

sekreterare Robert Runeberg
tel. 050-588 30 03
e-post: robert.runeberg[vid]helsinki.fi