Kontaktuppgifter

Soc&koms vänner rf

c/o Svenska social- och kommunalhögskolan
vid Helsingfors universitet
PB 16
00014 Helsingfors universitet

Kontaktperson:

sekreterare Niina Arppe
tel. 0504764356
e-post: niina.arppe (vid)helsinki.fi