Årsmötet 2021

Den 25 mars 2021 hölls årsmötet via zoom, p.g.a. coronapandemin. Styrelsen fick i uppgift att utreda om det är förenligt med stadgarna och  HU - Alumnföreningens principer att studenter befrias från medlemsavgift under studietiden.

Mötet diskuterade också ett initiativ om att en historik över Soc&kom bör utarbetas, styrelsen för idén vidare.

Före årsmötet sändes ett samtal mellan den nya lektorn i social arbete Tobias Pötsch, och Harry Lunabba. Tobias och Harry diskuterade bl.a. integrationsdiskurser för inkludering av nyanlända invandrare.  Samtalet fördes i den nya studion på Soc&kom.

 

Soc&kom-dagen 2020 Torsdag 12 november kl 16—19.00

ATT UNDERVISA PÅ DISTANS -nyheter från hela Norden och Nya Zeeland  

Susanne Strömberg Jämsvi, Högskolan i Borås, berättade om sitt nya projekt som ska ge bättre distansundervisning. Stefan Ekecrantz, Stockholms universitet, presenterade online-kursen Argue with research.

Auðbjörg Björnsdóttir från Akureyris universitet, Island, och Henrika Zilliacus Tikkanen och studerande Anna Björkqvist och Fredrik Palmén från Svenska social- och kommunalhögskolan berättade om lyckad distansundervisning. 

Mikal Olsen Lerøen, Universitetet i Bergen talade för korta gruppdialoger i stället för långa föreläsningar. Donald Matheson, University of Canterbury, Nya Zeeland, berättade om samarbetet med Helsingfors universitet i distansundervisning. Anders Karlsson, student från Umeå universitets online-utbildning för socionomer, delade sina erfarenheter.

Professor i universitetspedagogik Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet, kommenterade de exempel som presenterats.

Sammanlagt deltog ca 100 personer i Soc&kom-dagen.

 

Årsmötet 2020

onsdagen den 11 mars 2020 höll föreningen Soc&koms vänner sitt årsmöte på Soc&kom. Tolv medlemmar deltog i mötet.

Mötet inleddes med guidat besök på Nationalbiblioteket, Unionsgatan 36, 00170 Helsingfors kl. 17.00.

 

Medlemsträff 19 september 2019

Det händer så mycket i världen och därför styr Soc&kom vänner stegen till Päivälehtimuseet på Ludvigsgatan 2–4 torsdagen den 19 september kl.17.00.

Vår guide Carl Henning, (med erfarenheter från 60-talets Ylioppilaslehti till Helsingin Sanomats layoutreformer under 2000-talet) guidar oss i museet, och berättar om papperstidningens guldålder.

Kl.18.00 promenerar vi vidare till Café Artist på Svenska teatern och blir där serverade läcker paj. Teaterns informatör David Lindström tar emot oss och berättar om intressanta nyheter i teaterns repertoar.

 

Soc&kom dag den 14 november

Stipendium - sök senast 28.4.

Alumnföreningen Soc&koms vänner r.f. har beslutat att i juni 2023 dela ut två stipendier på 500 euro för befrämjande av internationaliseringen bland högskolans studenter.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
29.03.2023 kl. 17:52

Årsmötet 2023

Den femtonde mars samlades ett 20tal medlemmar till årsmöte i Festsalen.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
29.03.2023 kl. 17:43

Årsmöte 15.3.2023

Soc&koms Vänner r.f. sammankallas till ÅRSMÖTE onsdag 15.3 kl. 16:30 i Soc&koms Festsal, Snellmansgatan 12.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
09.03.2023 kl. 09:08

Solidaritet i kris (er) på Soc&komdagen

Årets Soc&kom-dag fokuserade på solidaritet. Vilken plats har solidariteten i dagens värld och vilka former kan den ta? Vem visar vi solidaritet med och varför? Temat belystes från olika synvinklar av inbjudna föreläsare och i en gemensam paneldiskussion. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
24.11.2022 kl. 15:32

Årsmöte 30 mars 2022

Välkommen på årsmöte 30.3. kl 17.30!Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.03.2022 kl. 12:06

SOC&KOM-DAGEN 18.11. 2021

Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.10.2021 kl. 11:40

Välkommen till Soc&koms vänner r.f.

Föreningen grundades den 9 mars 2009 och syftet är

  1.  att vara en sammanhållande länk mellan nuvarande och tidigare studerande, nuvarande och tidigare personal vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (härefter Soc&kom), samt övriga personer som omfattar föreningens syfte,
  2. att ideellt och ekonomiskt understöda samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och samhällelig verksamhet vid Soc&kom.

 

 

 

Aktuellt

Stipendium - sök senast 28.4.

Alumnföreningen Soc&koms vänner r.f. har beslutat att i juni 2023 dela ut två stipendier på 500 euro för befrämjande av internationaliseringen bland högskolans studenter.Läs mera »
29.03.2023 kl. 17:52

Årsmötet 2023

Den femtonde mars samlades ett 20tal medlemmar till årsmöte i Festsalen.Läs mera »
29.03.2023 kl. 17:43

Årsmöte 15.3.2023

Soc&koms Vänner r.f. sammankallas till ÅRSMÖTE onsdag 15.3 kl. 16:30 i Soc&koms Festsal, Snellmansgatan 12.Läs mera »
09.03.2023 kl. 09:08

Solidaritet i kris (er) på Soc&komdagen

Årets Soc&kom-dag fokuserade på solidaritet. Vilken plats har solidariteten i dagens värld och vilka former kan den ta? Vem visar vi solidaritet med och varför? Temat belystes från olika synvinklar av inbjudna föreläsare och i en gemensam paneldiskussion. Läs mera »
24.11.2022 kl. 15:32

Årsmöte 30 mars 2022

Välkommen på årsmöte 30.3. kl 17.30!Läs mera »
15.03.2022 kl. 12:06

SOC&KOM-DAGEN 18.11. 2021

Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner. Läs mera »
15.10.2021 kl. 11:40

Årsmöte 15.3.2023

Stipendium - sök senast 28.4.

Alumnföreningen Soc&koms vänner r.f. har beslutat att i juni 2023 dela ut två stipendier på 500 euro för befrämjande av internationaliseringen bland högskolans studenter.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
29.03.2023 kl. 17:52

Årsmötet 2023

Den femtonde mars samlades ett 20tal medlemmar till årsmöte i Festsalen.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
29.03.2023 kl. 17:43

Årsmöte 15.3.2023

Soc&koms Vänner r.f. sammankallas till ÅRSMÖTE onsdag 15.3 kl. 16:30 i Soc&koms Festsal, Snellmansgatan 12.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
09.03.2023 kl. 09:08

Solidaritet i kris (er) på Soc&komdagen

Årets Soc&kom-dag fokuserade på solidaritet. Vilken plats har solidariteten i dagens värld och vilka former kan den ta? Vem visar vi solidaritet med och varför? Temat belystes från olika synvinklar av inbjudna föreläsare och i en gemensam paneldiskussion. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
24.11.2022 kl. 15:32

Årsmöte 30 mars 2022

Välkommen på årsmöte 30.3. kl 17.30!Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.03.2022 kl. 12:06

SOC&KOM-DAGEN 18.11. 2021

Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.10.2021 kl. 11:40