Välkommen till Soc&koms vänner r.f.

Föreningen grundades den 9 mars 2009 och syftet är

  1.  att vara en sammanhållande länk mellan nuvarande och tidigare studerande, nuvarande och tidigare personal vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (härefter Soc&kom), samt övriga personer som omfattar föreningens syfte,
  2. att ideellt och ekonomiskt understöda samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och samhällelig verksamhet vid Soc&kom.