Artikel

Solidaritet i kris (er) på Soc&komdagen

Årets Soc&kom-dag fokuserade på solidaritet. Vilken plats har solidariteten i dagens värld och vilka former kan den ta? Vem visar vi solidaritet med och varför? Temat belystes från olika synvinklar av inbjudna föreläsare och i en gemensam paneldiskussion. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
24.11.2022 kl. 15:32

Årsmöte 30 mars 2022

Välkommen på årsmöte 30.3. kl 17.30!Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.03.2022 kl. 12:06

SOC&KOM-DAGEN 18.11. 2021

Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.10.2021 kl. 11:40

Årsmöte 30 mars 2022

15.03.2022 kl. 12:06
Välkommen på årsmöte 30.3. kl 17.30!

Soc&koms Vänner r.f. sammankallas till ÅRSMÖTE onsdag 30.3 kl. 17:30 i Soc&koms redaktion, Snellmansgatan 12, tredje våningen.

Program:

Presentation av Studio Soc&kom

Årsmöte med behandling av stadge-enliga ärenden

Historiker Kim Björklund berättar om arbetet med Soc&koms 80-årshistorik

Ta gärna med bilder från gångna tider på Soc&kom och dela med dig av dina minnen!


 

Soc&koms vänner bjuder på lätt servering. Vänligen anmäl ditt deltagande samt eventuella specialdieter senast 24.3.2022 till föreningens sekreterare Mathias Björklund, mga.bjorklund@gmail.com.

Henrika Zilliacus Tikkanen