Artikel

Mingelfest 29.5

Alla Soc&koms vänner är välkomna till mingelfest den 29 maj i högskolan, Snellmansgatan 12.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
04.05.2024 kl. 12:21

Henrik Hägglund ny ordförande

Soc&koms Vänner valde en ny ordförande på sitt årsmöte den 14.3. i Soc&koms Festsal.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.03.2024 kl. 14:00

Årsmöte 14.3. 2024

Soc&koms Vänner r.f. sammankallas till ÅRSMÖTE onsdagen den 14.3 kl. 16:00 i Soc&koms Festsal, Snellmansgatan 12.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
23.02.2024 kl. 12:48

Soc&koms 80-årshistorik är färdig!

Om du är medlem i Soc&koms Vänner får du boken gratis, ifall du avhämtar den på Soc&kom.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
14.11.2023 kl. 12:46

Soc&kom 80 år

Välkommen på jubileumsfest 17.11. 2023Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
19.10.2023 kl. 10:02

Stipendium - sök senast 28.4.

Alumnföreningen Soc&koms vänner r.f. har beslutat att i juni 2023 dela ut två stipendier på 500 euro för befrämjande av internationaliseringen bland högskolans studenter.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
29.03.2023 kl. 17:52

Årsmötet 2023

Den femtonde mars samlades ett 20tal medlemmar till årsmöte i Festsalen.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
29.03.2023 kl. 17:43

Solidaritet i kris (er) på Soc&komdagen

Soc&kom-dagen -22 fokuserade på solidaritet. Vilken plats har solidariteten i dagens värld och vilka former kan den ta? Vem visar vi solidaritet med och varför? Temat belystes från olika synvinklar av inbjudna föreläsare och i en gemensam paneldiskussion. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
24.11.2022 kl. 15:32

Årsmöte 30 mars 2022

Välkommen på årsmöte 30.3. kl 17.30!Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.03.2022 kl. 12:06

SOC&KOM-DAGEN 18.11. 2021

Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.10.2021 kl. 11:40

Soc&kom 80 år

19.10.2023 kl. 10:02
Välkommen på jubileumsfest 17.11. 2023

Välkommen till Soc&koms 80-årsjubileum! Festligheterna går av stapeln den 17 november 2023 i högskolan, på Yrjö-Koskinens gata 3. Programmet ser ut som följande: Kl. 16.00–18.00 ordnas seminariet Soc&kom-dagen, som i år handlar om Soc&koms historia, nutid och framtid. Seminariet avslutas med utgivningen av Soc&koms historik, som alumnföreningen Soc&koms vänner låtit göra. Kl. 18.00–24.00 ordnas jubileumsfesten, där det bjuds på mat, dryck, program och trevligt umgänge. Det finns även en möjlighet att framföra en hälsning till högskolan under festen. Vi hoppas på många glada festdeltagare, men på grund av praktiska omständigheter måste deltagarantalet ändå begränsas. Därför är anmälningarna bindande. Anmäl dig via denna blankett senast 31.10.2023.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/125507/lomakkeet.html

Kryssa för om du deltar i både seminariet och festen eller endast endera. Om du har frågor om de praktiska arrangemangen, kan du kontakta niina.arppe@helsinki.fi.

Varmt välkommen! Rektor Tuomas Martikainen, prorektor Anna Henning, prorektor Elina Oinas, prorektor Jenny Stenberg-Sirén

Henrika Zilliacus Tikkanen