SOC&KOM-DAGEN 18.11. 2021

15.10.2021 kl. 11:40
Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner.

Den traditionella Soc&kom-dagen ordnas den 18.11.2021 kl. 16.00– 18.00, i festsalen, Snellmansgatan 12.  

Det öppna samhället kan också innebära att vi öppnar upp samhället ytterligare och gör oss mera tillgängliga för varandra, tack vare alla lärdomar vi fått under pandemin – inte minst med hjälp av digitalisering. Dessutom handlar drömmen om ett mera transparent och rättvist samhälle: ett samhälle som präglas av delaktighet, jämställdhet och respekt för grundläggande rättigheter.

16.00 Välkomstord: Johan Bärlund, rektor vid Soc&kom, Introduktion till dagens tema: Harry Lunabba, universitetslektor och ordförande för nämnden för samhällskontakter vid Soc&kom

16.15 Covid-19 och grundrättigheter - Den svåra balansen mellan rätten till liv och rätten till frihet: Ville Holmberg,  Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet

16.30 ”Gycklaren”– tankar från en kulturarbetare i pandemitid: Emma Klingenberg, skådespelare och sångerska, timlärare vid Soc&kom

16.45 Det nya onormala; ingenting blir sig längre likt: Johanni Larjanko, sakkunnig inom digitala tjänster och digital delaktighet vid Bildningsalliansen

17.00 Så klara besked som möjligt trots stor oklarhet – om journalistikens samhällsbärande roll i ett utdraget krisläge: Jonas Jungar, innehållschef, journalistik och etik, Svenska Yle

17.15 Paneldiskussion, under ledning av Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Soc&kom

18.00 – Avtackning av pensionärer och mingel

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113868/lomake.html