Styrelsen för Soc&koms vänner

Ordförande
Jan Sundberg
professor, Grankulla

Vice ordförande
Marianne Enebäck
 

Skattmästare
Kaj Kiljander
 

Bettina von Kraemer

Tom Sandlund

Mirjam Kalland

Sebastian Gripenberg

Johanna Öhman

Oskari Bäck

Georg Walls

Margaretha Wildtgrube


Utanför styrelsen:
Sekreterare
Robert Runeberg