Styrelsen för Soc&koms vänner

Ordförande
Henrika Zilliacus-Tikkanen

Vice ordförande
Julia Rehn

Skattmästare
Sebastian Gripenberg
 

Johan Bärlund

Sebastian Gripenberg

Johanna Öhman

Johan Isaksson

Marianne Enebäck

Peter Sjöholm

Nicolina Zilliacus-Korsström

 

Sekreterare
Mathias Björklund