Styrelsen för Soc&koms vänner

Ordförande
Henrika Zilliacus-Tikkanen

Vice ordförande
Ida Slöör

Skattmästare
Sebastian Gripenberg
 

Medlemmar:

Johan Bärlund

Sebastian Gripenberg

Julia Rehn

Johan Isaksson

Marianne Enebäck

Henrik Hägglund

Jenny Stenberg-Sirén

Selja Taipale

Peter Sjöholm, suppleant

Niina Arppe

 

Sekreterare
Niina Arppe