Donera till fonden Pro Soc&kom

Fonden grundades inför jubileumsåret 2013 och har som syfte att ekonomiskt understöda studier vid Soc&kom samt samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och samhällelig verksamhet vid högskolan.

Du kan stödja Soc&kom genom att donera till fonden Pro Soc&kom. Tanken med fonden är att samla ihop små och stora donationer i en självständig fond bland Helsingfors universitets fonder. Medlen placeras på ett lönsamt, etiskt och tryggt sätt. På så sätt kan fonden också ge en stabil årlig avkastning.

För ytterligare information:

www.helsinki.fi/insight-sv/donera/

 

Helsingfors universitet har medelinsamlingslov POHADno/2020/2012/2317