I arkivet hittas protokoll från föreningsmöten, protokollsutdrag från styrelsemöten och verksamhetsplaner med mera.