Bli medlem

Anmälningsanvisning för medlemskap i föreningen Soc&koms Vänner r.f.

Föreningen är öppen för all nuvarande och tidigare studerande, nuvarande och tidigare personal vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, samt övriga personer som omfattar föreningens syfte,

Genom medlemskap i föreningen:

  1. får du delta i möten, seminarier och evenemang för social samvaro
  2. får du information om aktuella frågor om Soc&kom
  3. understöder du samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och samhällelig verksamhet vid Soc&kom
  4. kan du ta initiativ i frågor som gäller Soc&kom.

För att bli medlem i föreningen Soc&koms vänner rf skall Du fylla i nedanstående medlemsformulär och betala in medlemsavgiften på 20 € till Soc&koms vänners konto.

 

Gå till medlemsformuläret