Solidaritet i kris (er) på Soc&komdagen

24.11.2022 kl. 15:32
Soc&kom-dagen -22 fokuserade på solidaritet. Vilken plats har solidariteten i dagens värld och vilka former kan den ta? Vem visar vi solidaritet med och varför? Temat belystes från olika synvinklar av inbjudna föreläsare och i en gemensam paneldiskussion.

Soc&komdagen 17.11.2022

16:00: Välkomstord: Johan Bärlund, rektor vid Soc&kom

16:05: Introduktion till dagens tema: Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik och ordförande för nämnden för samhällskontakter vid Soc&kom

16:10: Ukrainarnas väg från individualism till samhörighet – när en gemensam fiende födde fram ett folk: Kerstin Kronvall, tidigare korrespondent i Ryssland och Ukraina

16:25: Vad kan göras mer? På jakt efter nya och oväntade former av solidaritet: Anna Avdeeva, forskardoktor i minoritetsforskning vid Åbo Akademi

16:40: Två ”flyktingkriser” och solidaritetens gränser: Erna Bodström, migrationsforskare vid forskningscentret CEREN vid Soc&kom

16:55: Sveriges sak är (s)vår. Nordisk solidaritet från coronan till Nato: Johan Strang, biträdande professor vid Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet