Årsmötet 2023

29.03.2023 kl. 17:43
Den femtonde mars samlades ett 20tal medlemmar till årsmöte i Festsalen.

Den nya styrelsen består av: Selja Taipale, Niina Arppe, Sebastian Gripenberg, Johan Bärlund, Johan Isaksson, Julia Rehn, Marianne Enebäck, Henrik Hägglund, Jenny Stenberg-Sirén, Ida Slöör och Peter Sjöholm, suppleant. Henrika Zilliacus-Tikkanen fortsätter som ordförande. 

Efter mötet presenterade ordförande Ida Slöör StudOrgs verksamhet. Tre ämnesföreningar presenterade sin verksamhet. Emma Gustafsson berättade om ämnesföreningen för socialt arbete, Octavia, Lina Frostdahl om ämnesföreningen för statskunskap Statsvett, och Julina Grüssner om rättsvetarnas ämnesförening Justitia. Dessutom finns det föreningarna Habitus (sociologi), J-kom (journalistik) och Konsensus (socialpsykologi). En diskussion fördes om utökat samarbete mellan Soc&koms Vänner, studentföreningarna och Understödsföreningen för Stud Org, som representerades av Titus Wahlgren.

Soc&koms Vänner lediganslår två stipendier a 500 euro för utbytesstudier, deadline för ansökan 28.4.