Stipendium - sök senast 28.4.

29.03.2023 kl. 17:52
Alumnföreningen Soc&koms vänner r.f. har beslutat att i juni 2023 dela ut två stipendier på 500 euro för befrämjande av internationaliseringen bland högskolans studenter.

Studenter som antagits för studier vid en utländsk högskola eller ett utländskt universitet eller tilldelats en praktikplats i utlandet för en tid som omfattar minst 2 månader, där perioden utomlands utgör en del av den studerandes examen vid Svenska social- och kommunalhögskolan, kan ansöka om detta stipendium. Stipendiebeloppet utgör 500 euro. Beloppet är detsamma även om studierna eller praktiken fortsätter under ett helt läsår. Perioden utomlands ska infalla under tiden 1.7.2023 - 30.6.2024. Beslutet om stipendiet fattas utifrån ansökan och studerandens behov (t.ex. budget för utbytet) vilket ska klargöras i ansökan. Studenter som inte beviljats andra stipendier (t.ex. Erasmus, Nordplus och privata fonder/stiftelser) prioriteras.

 Ansökan behandlas på basis av en fritt formulerad ansökan.

Den studerande som beviljats Soc&koms vänners internationella stipendium ska redovisa för användningen av stipendiet och avge rapport över perioden utomlands. Ifall den studerande avbryter studie- eller praktikperioden för vilket stipendiet erhållits ska stipendiet återbetalas.

Ansökningar riktas till Soc&koms vänner och inlämnas till föreningens sekreterare Niina Arppe, per e-post (niina.arppe@helsinki.fi) senast fredagen den 28.4.2023.

 

Frågor gällande ansökan riktas till föreningens sekreterare: niina.arppe@helsinki.fi