Soc&kom 80 år

19.10.2023 kl. 10:02
Välkommen på jubileumsfest 17.11. 2023

Välkommen till Soc&koms 80-årsjubileum! Festligheterna går av stapeln den 17 november 2023 i högskolan, på Yrjö-Koskinens gata 3. Programmet ser ut som följande: Kl. 16.00–18.00 ordnas seminariet Soc&kom-dagen, som i år handlar om Soc&koms historia, nutid och framtid. Seminariet avslutas med utgivningen av Soc&koms historik, som alumnföreningen Soc&koms vänner låtit göra. Kl. 18.00–24.00 ordnas jubileumsfesten, där det bjuds på mat, dryck, program och trevligt umgänge. Det finns även en möjlighet att framföra en hälsning till högskolan under festen. Vi hoppas på många glada festdeltagare, men på grund av praktiska omständigheter måste deltagarantalet ändå begränsas. Därför är anmälningarna bindande. Anmäl dig via denna blankett senast 31.10.2023.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/125507/lomakkeet.html

Kryssa för om du deltar i både seminariet och festen eller endast endera. Om du har frågor om de praktiska arrangemangen, kan du kontakta niina.arppe@helsinki.fi.

Varmt välkommen! Rektor Tuomas Martikainen, prorektor Anna Henning, prorektor Elina Oinas, prorektor Jenny Stenberg-Sirén