Årsmötet 2021

Den 25 mars 2021 hölls årsmötet via zoom, p.g.a. coronapandemin. Styrelsen fick i uppgift att utreda om det är förenligt med stadgarna och  HU - Alumnföreningens principer att studenter befrias från medlemsavgift under studietiden.

Mötet diskuterade också ett initiativ om att en historik över Soc&kom bör utarbetas, styrelsen för idén vidare.

Före årsmötet sändes ett samtal mellan den nya lektorn i social arbete Tobias Pötsch, och Harry Lunabba. Tobias och Harry diskuterade bl.a. integrationsdiskurser för inkludering av nyanlända invandrare.  Samtalet fördes i den nya studion på Soc&kom.

 

Soc&kom-dagen 2020 Torsdag 12 november kl 16—19.00

ATT UNDERVISA PÅ DISTANS -nyheter från hela Norden och Nya Zeeland  

Susanne Strömberg Jämsvi, Högskolan i Borås, berättade om sitt nya projekt som ska ge bättre distansundervisning. Stefan Ekecrantz, Stockholms universitet, presenterade online-kursen Argue with research.

Auðbjörg Björnsdóttir från Akureyris universitet, Island, och Henrika Zilliacus Tikkanen och studerande Anna Björkqvist och Fredrik Palmén från Svenska social- och kommunalhögskolan berättade om lyckad distansundervisning. 

Mikal Olsen Lerøen, Universitetet i Bergen talade för korta gruppdialoger i stället för långa föreläsningar. Donald Matheson, University of Canterbury, Nya Zeeland, berättade om samarbetet med Helsingfors universitet i distansundervisning. Anders Karlsson, student från Umeå universitets online-utbildning för socionomer, delade sina erfarenheter.

Professor i universitetspedagogik Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet, kommenterade de exempel som presenterats.

Sammanlagt deltog ca 100 personer i Soc&kom-dagen.

 

Årsmötet 2020

onsdagen den 11 mars 2020 höll föreningen Soc&koms vänner sitt årsmöte på Soc&kom. Tolv medlemmar deltog i mötet.

Mötet inleddes med guidat besök på Nationalbiblioteket, Unionsgatan 36, 00170 Helsingfors kl. 17.00.

 

Medlemsträff 19 september 2019

Det händer så mycket i världen och därför styr Soc&kom vänner stegen till Päivälehtimuseet på Ludvigsgatan 2–4 torsdagen den 19 september kl.17.00.

Vår guide Carl Henning, (med erfarenheter från 60-talets Ylioppilaslehti till Helsingin Sanomats layoutreformer under 2000-talet) guidar oss i museet, och berättar om papperstidningens guldålder.

Kl.18.00 promenerar vi vidare till Café Artist på Svenska teatern och blir där serverade läcker paj. Teaterns informatör David Lindström tar emot oss och berättar om intressanta nyheter i teaterns repertoar.