Årsmöten, Soc&kom-dagar

Mingelfest 29.5

Alla Soc&koms vänner är välkomna till mingelfest den 29 maj i högskolan, Snellmansgatan 12.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
04.05.2024 kl. 12:21

Henrik Hägglund ny ordförande

Soc&koms Vänner valde en ny ordförande på sitt årsmöte den 14.3. i Soc&koms Festsal.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.03.2024 kl. 14:00

Årsmöte 14.3. 2024

Soc&koms Vänner r.f. sammankallas till ÅRSMÖTE onsdagen den 14.3 kl. 16:00 i Soc&koms Festsal, Snellmansgatan 12.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
23.02.2024 kl. 12:48

Soc&koms 80-årshistorik är färdig!

Om du är medlem i Soc&koms Vänner får du boken gratis, ifall du avhämtar den på Soc&kom.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
14.11.2023 kl. 12:46

Soc&kom 80 år

Välkommen på jubileumsfest 17.11. 2023Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
19.10.2023 kl. 10:02

Stipendium - sök senast 28.4.

Alumnföreningen Soc&koms vänner r.f. har beslutat att i juni 2023 dela ut två stipendier på 500 euro för befrämjande av internationaliseringen bland högskolans studenter.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
29.03.2023 kl. 17:52

Årsmötet 2023

Den femtonde mars samlades ett 20tal medlemmar till årsmöte i Festsalen.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
29.03.2023 kl. 17:43

Solidaritet i kris (er) på Soc&komdagen

Soc&kom-dagen -22 fokuserade på solidaritet. Vilken plats har solidariteten i dagens värld och vilka former kan den ta? Vem visar vi solidaritet med och varför? Temat belystes från olika synvinklar av inbjudna föreläsare och i en gemensam paneldiskussion. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
24.11.2022 kl. 15:32

Årsmöte 30 mars 2022

Välkommen på årsmöte 30.3. kl 17.30!Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.03.2022 kl. 12:06

SOC&KOM-DAGEN 18.11. 2021

Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.10.2021 kl. 11:40

SOC&KOM-DAGEN 18.11. 2021

15.10.2021 kl. 11:40
Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner.

Den traditionella Soc&kom-dagen ordnas den 18.11.2021 kl. 16.00– 18.00, i festsalen, Snellmansgatan 12.  

Det öppna samhället kan också innebära att vi öppnar upp samhället ytterligare och gör oss mera tillgängliga för varandra, tack vare alla lärdomar vi fått under pandemin – inte minst med hjälp av digitalisering. Dessutom handlar drömmen om ett mera transparent och rättvist samhälle: ett samhälle som präglas av delaktighet, jämställdhet och respekt för grundläggande rättigheter.

16.00 Välkomstord: Johan Bärlund, rektor vid Soc&kom, Introduktion till dagens tema: Harry Lunabba, universitetslektor och ordförande för nämnden för samhällskontakter vid Soc&kom

16.15 Covid-19 och grundrättigheter - Den svåra balansen mellan rätten till liv och rätten till frihet: Ville Holmberg,  Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet

16.30 ”Gycklaren”– tankar från en kulturarbetare i pandemitid: Emma Klingenberg, skådespelare och sångerska, timlärare vid Soc&kom

16.45 Det nya onormala; ingenting blir sig längre likt: Johanni Larjanko, sakkunnig inom digitala tjänster och digital delaktighet vid Bildningsalliansen

17.00 Så klara besked som möjligt trots stor oklarhet – om journalistikens samhällsbärande roll i ett utdraget krisläge: Jonas Jungar, innehållschef, journalistik och etik, Svenska Yle

17.15 Paneldiskussion, under ledning av Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Soc&kom

18.00 – Avtackning av pensionärer och mingel

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113868/lomake.html

Henrika Zilliacus Tikkanen