Årsmöten, Soc&kom-dagar

Mingelfest 29.5

Alla Soc&koms vänner är välkomna till mingelfest den 29 maj i högskolan, Snellmansgatan 12.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
04.05.2024 kl. 12:21

Henrik Hägglund ny ordförande

Soc&koms Vänner valde en ny ordförande på sitt årsmöte den 14.3. i Soc&koms Festsal.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.03.2024 kl. 14:00

Årsmöte 14.3. 2024

Soc&koms Vänner r.f. sammankallas till ÅRSMÖTE onsdagen den 14.3 kl. 16:00 i Soc&koms Festsal, Snellmansgatan 12.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
23.02.2024 kl. 12:48

Soc&koms 80-årshistorik är färdig!

Om du är medlem i Soc&koms Vänner får du boken gratis, ifall du avhämtar den på Soc&kom.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
14.11.2023 kl. 12:46

Soc&kom 80 år

Välkommen på jubileumsfest 17.11. 2023Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
19.10.2023 kl. 10:02

Stipendium - sök senast 28.4.

Alumnföreningen Soc&koms vänner r.f. har beslutat att i juni 2023 dela ut två stipendier på 500 euro för befrämjande av internationaliseringen bland högskolans studenter.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
29.03.2023 kl. 17:52

Årsmötet 2023

Den femtonde mars samlades ett 20tal medlemmar till årsmöte i Festsalen.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
29.03.2023 kl. 17:43

Solidaritet i kris (er) på Soc&komdagen

Soc&kom-dagen -22 fokuserade på solidaritet. Vilken plats har solidariteten i dagens värld och vilka former kan den ta? Vem visar vi solidaritet med och varför? Temat belystes från olika synvinklar av inbjudna föreläsare och i en gemensam paneldiskussion. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
24.11.2022 kl. 15:32

Årsmöte 30 mars 2022

Välkommen på årsmöte 30.3. kl 17.30!Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.03.2022 kl. 12:06

SOC&KOM-DAGEN 18.11. 2021

Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.10.2021 kl. 11:40

Soc&koms 80-årshistorik är färdig!

14.11.2023 kl. 12:46
Om du är medlem i Soc&koms Vänner får du boken gratis, ifall du avhämtar den på Soc&kom.

Historiken har funnits till utdelning och försäljning på Soc&kom-dagen i november, och vid två tillfällen i december. 

Boken kommer att finnas på föreningens årsmöte den 14 mars, och vid en medlemsträff senare i vår. Senare enligt överenskommelse med henrika.zilliacus@helsinki.fi.

Soc&koms Vänner har varken personal eller resurser att posta böcker till medlemmarna.

Boken kan också köpas för 25 euro.

Historiken finns till försäljning i Toppen, Kungsgatan 9, Karis Luckan (också ehandel), Karis Bok &Papper och i nätbutiken www.boklund.fi.


 

Kim Björklund: Soc&kom i åttio år.

Medborgar-, social- och kommunalhögskola för samhällets bästa sedan 1943

Soc&koms Vänner rf Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Helsingfors 2023 SSKH Skrifter 39 

 

Henrika Zilliacus Tikkanen