Årsmöten, Soc&kom-dagar

Soc&koms 80-årshistorik är färdig!

Om du är medlem i Soc&koms Vänner får du boken gratis, ifall du avhämtar den på Soc&kom.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
14.11.2023 kl. 12:46

Soc&kom 80 år

Välkommen på jubileumsfest 17.11. 2023Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
19.10.2023 kl. 10:02

Stipendium - sök senast 28.4.

Alumnföreningen Soc&koms vänner r.f. har beslutat att i juni 2023 dela ut två stipendier på 500 euro för befrämjande av internationaliseringen bland högskolans studenter.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
29.03.2023 kl. 17:52

Årsmötet 2023

Den femtonde mars samlades ett 20tal medlemmar till årsmöte i Festsalen.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
29.03.2023 kl. 17:43

Solidaritet i kris (er) på Soc&komdagen

Soc&kom-dagen -22 fokuserade på solidaritet. Vilken plats har solidariteten i dagens värld och vilka former kan den ta? Vem visar vi solidaritet med och varför? Temat belystes från olika synvinklar av inbjudna föreläsare och i en gemensam paneldiskussion. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
24.11.2022 kl. 15:32

Årsmöte 30 mars 2022

Välkommen på årsmöte 30.3. kl 17.30!Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.03.2022 kl. 12:06

SOC&KOM-DAGEN 18.11. 2021

Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.10.2021 kl. 11:40

Stipendium - sök senast 28.4.

29.03.2023 kl. 17:52
Alumnföreningen Soc&koms vänner r.f. har beslutat att i juni 2023 dela ut två stipendier på 500 euro för befrämjande av internationaliseringen bland högskolans studenter.

Studenter som antagits för studier vid en utländsk högskola eller ett utländskt universitet eller tilldelats en praktikplats i utlandet för en tid som omfattar minst 2 månader, där perioden utomlands utgör en del av den studerandes examen vid Svenska social- och kommunalhögskolan, kan ansöka om detta stipendium. Stipendiebeloppet utgör 500 euro. Beloppet är detsamma även om studierna eller praktiken fortsätter under ett helt läsår. Perioden utomlands ska infalla under tiden 1.7.2023 - 30.6.2024. Beslutet om stipendiet fattas utifrån ansökan och studerandens behov (t.ex. budget för utbytet) vilket ska klargöras i ansökan. Studenter som inte beviljats andra stipendier (t.ex. Erasmus, Nordplus och privata fonder/stiftelser) prioriteras.

 Ansökan behandlas på basis av en fritt formulerad ansökan.

Den studerande som beviljats Soc&koms vänners internationella stipendium ska redovisa för användningen av stipendiet och avge rapport över perioden utomlands. Ifall den studerande avbryter studie- eller praktikperioden för vilket stipendiet erhållits ska stipendiet återbetalas.

Ansökningar riktas till Soc&koms vänner och inlämnas till föreningens sekreterare Niina Arppe, per e-post (niina.arppe@helsinki.fi) senast fredagen den 28.4.2023.

 

Frågor gällande ansökan riktas till föreningens sekreterare: niina.arppe@helsinki.fi


 

Henrika Zilliacus Tikkanen