Årsmötet 2021

Den 25 mars 2021 hölls årsmötet via zoom, p.g.a. coronapandemin. Styrelsen fick i uppgift att utreda om det är förenligt med stadgarna och  HU - Alumnföreningens principer att studenter befrias från medlemsavgift under studietiden.

Mötet diskuterade också ett initiativ om att en historik över Soc&kom bör utarbetas, styrelsen för idén vidare.

Före årsmötet sändes ett samtal mellan den nya lektorn i social arbete Tobias Pötsch, och Harry Lunabba. Tobias och Harry diskuterade bl.a. integrationsdiskurser för inkludering av nyanlända invandrare.  Samtalet fördes i den nya studion på Soc&kom.

 

Soc&kom-dagen 2020 Torsdag 12 november kl 16—19.00

ATT UNDERVISA PÅ DISTANS -nyheter från hela Norden och Nya Zeeland  

Susanne Strömberg Jämsvi, Högskolan i Borås, berättade om sitt nya projekt som ska ge bättre distansundervisning. Stefan Ekecrantz, Stockholms universitet, presenterade online-kursen Argue with research.

Auðbjörg Björnsdóttir från Akureyris universitet, Island, och Henrika Zilliacus Tikkanen och studerande Anna Björkqvist och Fredrik Palmén från Svenska social- och kommunalhögskolan berättade om lyckad distansundervisning. 

Mikal Olsen Lerøen, Universitetet i Bergen talade för korta gruppdialoger i stället för långa föreläsningar. Donald Matheson, University of Canterbury, Nya Zeeland, berättade om samarbetet med Helsingfors universitet i distansundervisning. Anders Karlsson, student från Umeå universitets online-utbildning för socionomer, delade sina erfarenheter.

Professor i universitetspedagogik Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet, kommenterade de exempel som presenterats.

Sammanlagt deltog ca 100 personer i Soc&kom-dagen.

 

Årsmötet 2020

onsdagen den 11 mars 2020 höll föreningen Soc&koms vänner sitt årsmöte på Soc&kom. Tolv medlemmar deltog i mötet.

Mötet inleddes med guidat besök på Nationalbiblioteket, Unionsgatan 36, 00170 Helsingfors kl. 17.00.

 

Medlemsträff 19 september 2019

Det händer så mycket i världen och därför styr Soc&kom vänner stegen till Päivälehtimuseet på Ludvigsgatan 2–4 torsdagen den 19 september kl.17.00.

Vår guide Carl Henning, (med erfarenheter från 60-talets Ylioppilaslehti till Helsingin Sanomats layoutreformer under 2000-talet) guidar oss i museet, och berättar om papperstidningens guldålder.

Kl.18.00 promenerar vi vidare till Café Artist på Svenska teatern och blir där serverade läcker paj. Teaterns informatör David Lindström tar emot oss och berättar om intressanta nyheter i teaterns repertoar.

 

Soc&kom dag den 14 november

Årsmöte 15.3.2023

Soc&koms Vänner r.f. sammankallas till ÅRSMÖTE onsdag 15.3 kl. 16:30 i Soc&koms Festsal, Snellmansgatan 12.Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
09.03.2023 kl. 09:08

Solidaritet i kris (er) på Soc&komdagen

Årets Soc&kom-dag fokuserade på solidaritet. Vilken plats har solidariteten i dagens värld och vilka former kan den ta? Vem visar vi solidaritet med och varför? Temat belystes från olika synvinklar av inbjudna föreläsare och i en gemensam paneldiskussion. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
24.11.2022 kl. 15:32

Årsmöte 30 mars 2022

Välkommen på årsmöte 30.3. kl 17.30!Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.03.2022 kl. 12:06

SOC&KOM-DAGEN 18.11. 2021

Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner. Läs mera »
Henrika Zilliacus Tikkanen
15.10.2021 kl. 11:40

SOC&KOM-DAGEN 18.11. 2021

15.10.2021 kl. 11:40
Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner.

Den traditionella Soc&kom-dagen ordnas den 18.11.2021 kl. 16.00– 18.00, i festsalen, Snellmansgatan 12.  

Det öppna samhället kan också innebära att vi öppnar upp samhället ytterligare och gör oss mera tillgängliga för varandra, tack vare alla lärdomar vi fått under pandemin – inte minst med hjälp av digitalisering. Dessutom handlar drömmen om ett mera transparent och rättvist samhälle: ett samhälle som präglas av delaktighet, jämställdhet och respekt för grundläggande rättigheter.

16.00 Välkomstord: Johan Bärlund, rektor vid Soc&kom, Introduktion till dagens tema: Harry Lunabba, universitetslektor och ordförande för nämnden för samhällskontakter vid Soc&kom

16.15 Covid-19 och grundrättigheter - Den svåra balansen mellan rätten till liv och rätten till frihet: Ville Holmberg,  Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet

16.30 ”Gycklaren”– tankar från en kulturarbetare i pandemitid: Emma Klingenberg, skådespelare och sångerska, timlärare vid Soc&kom

16.45 Det nya onormala; ingenting blir sig längre likt: Johanni Larjanko, sakkunnig inom digitala tjänster och digital delaktighet vid Bildningsalliansen

17.00 Så klara besked som möjligt trots stor oklarhet – om journalistikens samhällsbärande roll i ett utdraget krisläge: Jonas Jungar, innehållschef, journalistik och etik, Svenska Yle

17.15 Paneldiskussion, under ledning av Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Soc&kom

18.00 – Avtackning av pensionärer och mingel

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113868/lomake.html

Henrika Zilliacus Tikkanen